icon-deicon-de

FAQ

Kako postati član IPA-e?

Član IPA možete postati na jednostavan način, i to da kontaktirate vama najbliži regionalni klub IPA-e u BiH i zatražite članstvo! Ukoliko ispunjavate osnovne uslove za prijem u članstvo, odgovorni u klubovima će vas uputiti u proceduru podnošenja zahtjeva za članstvo. Provjerite kontakt adrese i telefone na web stranicama pojedinih klubova ili pošaljite mail u kontakt formi!

Aktivnosti IPA-e

Šta su zapravo aktivnosti IPA-e, šta IPA radi, šta je cilj njenog postojanja i mnoga druga pitanja koja postavljaju policajci kada se informiše o IPA-i možete pronaći u informativnom letku na ovoj stranici u dijelu “ŠTA JE IPA”.

Šta imam ja od IPA ?

Upravo ovo pitanje je krivi početni stav prema IPA-i i kosi se sa načelima i ciljevima IPA-e. Naš odgovor na ovo pitanje je: Ništa!!! Ako nisi spreman dati ne nadaj se ni primati!A policajci koji s takvim stavom žele pristupiti članstvu nisu dobrodošli. IPA neće biti pokriće za njihovu zloupotrebu članstva, ako su na to mislili, ili biti dobra vila njihovim željama.Primjer : Pita stariji kolega sarkastičnim tonom "Šta ja imam od toga ako se učlanim, nećete me valjda izvarati kao druge organizacije?"

Odgovor: Dragi kolega, poštujemo vaše godine ali ova organizacija nije za vas. Vi se ne možete učlaniti. Već sada pitate šta ja imam od toga misleći, kako ćeš za skromnu članarinu dobiti vrijedne poklone ili biti vođen za ruku po raznim IPA događanjima u zemlji i vani! NE, nije ova organizacija za Vas… niti će biti dobra za bilo kojeg člana koji sjedi i čeka da ga neko pozove da učestvuje u nekim aktivnostima.

IPA je dobra za aktivne članove i ako pratite naše stranice i pitate se ko su ti ljudi koji idu po događanjima…. eeee to su ljudi koji su aktivni u IPA-i i to svojim radom i doprinosom zasluže. Žao nam je ako ovo tumačenje nekome ne odgovara… neka se aktivira!

BiH članske iskaznice ?

Članske iskaznice od 2013. godine IPA BIH izrađuje u BiH po odobrenju međunarodne IPA-e!

Kako mogu dobiti IPA značku?

Kako doći do IPA značke… Poučeni iskustvom susjednih IPA sekcija ne žurimo sa izradom IPA znački, jer su druge sekcije imale negativnih iskustava sa korištenjem znački IPA-e! Kako pitate se ???

Mnogi tzv “kolege” žele imati značku IPA-e poznavajući “povlastice” koje im ona može donijeti na putu,u drugoj državi i slično. Izrađen je prijedlog Odluke o korištenju značke IPA-e koji reguliše način nabavljanja značke, njeno korištenje i posljedice zloupotrebe. Naglasak je na zloupotrebu… Zbog toga se ne žuri sa izradom.Odluka reguliše i vraćanje značke u slučaju zloupotrebe. Regulisano je takođe da se značka ne može nabaviti u prvoj godini članstva radi ozbiljnosti koja joj se pridaje.

Ko može postati član IPA ?

Članom IPA može postati svaki pošteni policajac i penzionisani policajac te zaposleni u policiji.

A to znači da se svaki član provjerava od strane Upravnog odbora IPA-e, i sigurno je da član neće postati policajac sklon radnjama koje nisu po zakonima, propisima i kodeksu ponašanja policije u BIH.

Tako da se ne iznenadi policajac koji bude odbijen za prijem u članstvo IPA-e!!!

Kako osnovati klub u mojoj županiji/kantonu/regiji ?

Policajci nam se često obraćaju s idejom osnivanja kluba na području njihove županije odnosno kantona ili regije …

Vrlo pohvalno, to je pravi duh širenja ideje IPA-e u BiH!!!

Jednostavno članovi IPA-e mogu osnivati klubove na nivou regija-kantona-županija, tj. jedan na području te geografske jedinice , i svi ti klubovi čine Sekciju BIH.

Po nadležnom Zakonu o udruženjima i fondacijama osniva se udruženje građana, a u tome vam možemo pomoći savjetom, papirilogijom i slično. Poželjno je i vrlo pohvalno da se osnuje što više klubova i moramo priznati da postoji interes, gdje rado pomažemo.

Slobodno kontaktirajte, važno je da postoji interes grupe poštenih policajaca…

Šta su IPA kuće ?

IPA kuće su objekti u vlasništvu nacionalnih IPA sekcija i služe za smještaj IPA članova kada gostuju, odmaraju u državi članici IPA. Primjer: Ako ste odlučili posjetiti Englesku na nekoliko dana kao turist, poslovno i dr. možete koristit IPA kuću u toj zemlji za malu naknadu ili režijskih troškova (zavisno od zemlje u koju idete). Više o tome na stranicama međunarodne IPA-e.

Kakve su prednosti članstva u IPA-i?

Članovi IPA-e, bez obzira na zemlju iz koje dolaze, imaju ista prava u svim zemljama svijeta članicama IPA-e. U bilo kojoj zemlji da se nađe član IPA-e ima sve povlastice (popuste, smještaj, pomoć kolege i sl.) a najvažnija je pomoć kolege u slučaju da se nađe u nenadanoj situaciji i potrebi. A to je najvažnija beneficija koju može osoba imati bilo gdje na svijetu …

“Servo per Amikeco”